• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-2019.01.22

2019-01-22 වෙනි දින පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹි තීරණ පහත පරිදි  වේ.

 

විවෘත රාජ්‍ය හවුල්කාරිත්වයෙහි දෙවන ජාතික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම (2018-2020)
විවෘත රාජ්‍ය හවුල්කාරිත්වය යනු විනිවිදභාවය ප්‍රවර්ධනය කිරීම, පුරවැසියන් බලගැන්වීම, දූෂණයට එරෙහිව සටන් කිරීම සහ රාජ්‍ය පාලනය කාර්යක්ෂම කිරීමට නව තාක්ෂණයන් උපයෝගි කරගැනීම යනාදි ප්‍රතිපත්තීන් සඳහා රාජ්‍යයන්ගේ දැඩි කැපවීම සහතික කිරීම අරමුණු කරගත් බහුපාර්ශ්වීය මූලාරම්භයකි. විවෘත රාජ්‍ය හවුල්කාරිත්වය යටතේ සියලුම සහභාගීත්ව රටවල් විසින් ස්වේච්ඡාවෙන් සකස් කරන ලද බැඳීම් ඇතුළත් දෑ අවුරුදු ජාතික ක්‍රියාකාරි සැලැස්මක් සකස් කිරීම අපේක්ෂා කෙරේ. ශ්‍රී ලංකා රජයේ පළමුවන දෑ අවුරුදු විවෘත රාජ්‍ය හවුල්කාරිත්ව ජාතික ක්‍රියාකාරි සැලැස්ම (2016 - 2018) ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් මීට‍ පෙර අනුමැතිය ලබා දෙන ලදී.

ශ්‍රී ලංකා රජයේ දෙවන විවෘත රාජ්‍ය හවුල්කාරිත්ව ජාතික ක්‍රියාකාරි සැලැස්ම, ආබාධිත ප්‍රජාවගේ අයිතීන් වඩාත් සුරක්ෂිත කිරීම, වත්කම් ප්‍රකාශන තුළින් වගවීම ප්‍රවර්ධනය කිරීම සහ ආපදා කළමනාකරණය සඳහා වැඩිදියුණු කළ සේවාවන් සලසා දීම යනාදී පුළුල් පරාසයක් තුළ විහිදෙන පරිවර්තනීය බැඳීම් 14ක් සහ ඉලක්ක 61කින් සමන්විත වන පරිදි සකස් කර තිබේ. මෙම දෙවන ජාතික ක්‍රියාකාරි සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණය තුළ පුරවැසි සහභාගිත්වය සහ විනිවිදභාවය වර්ධනය කිරීමද එමඟින් ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියන් වෙත රජයේ වගවීම වැඩිවනු ඇතැයිද අපේක්ෂා කරනු ලැබේ. ඒ අනුව මෙම දෙවන ජාතික ක්‍රියාකාරි සැලැස්ම (2018 - 2020) අදාළ රාජ්‍ය ආයතනවල සහභාගිත්වයෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සහ ඒ පිළිබඳ අධීක්ෂණය හා මඟපෙන්වීම සඳහා අන්තර් අමාත්‍ය මෙහෙයුම් කමිටුවක් පත් කිරීම පිණිස අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

පොලිස් ප්‍රතිසංවිධානය
- කාර්යක්ෂම හා වගවීමෙන් යුත් වෘත්තියමය පොලිස් සේවාවක් සඳහා වූ මහජන අපේක්ෂාවන් සමඟ වත්මන් පොලිස් ක්‍රමවේද හා කාර්යසාධනය වර්තමානයට ගැළපෙන පරිදි යාවත්කාලීන කරගැනීම පිණිස ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය ප්‍රතිසංවිධානය කිරීමට අවශ්‍ය නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා විශේෂඥයන්ගෙන් සමන්විත පොලිස් ප්‍රතිසංවිධාන කමිටුවක් පත් කරන ලදී. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා පොලීසියේ වෘත්තීය දක්ෂතා හා ප්‍රමිතීන් වැඩිදියුණු කිරීම, වගවීම හා විනිවිදභාවය වැඩිදියුණු කිරීම, මානව හිමිකම් පිළිපැදීම හා පවත්වාගෙන යාම, අපරාධ වැළැක්වීම, අපරාධ පිළිබඳ බිය අඩු කිරීම හා ආරක්ෂාව පිළිබඳ පුරවැසියන් තුළ ඇති හැඟීම වැඩිදියුණු කිරීම සහ මහජන විශ්වාසය හා පැහැදීම වර්ධනය කිරීම යන ක්ෂේත්‍ර ඔස්සේ එම කමිටුව විසින් කර ඇති නිර්දේශ ඇතුළත් පොලිස් ප්‍රතිසංවිධාන ක්‍රියාකාරි සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කිරීම පිණිස ආරක්ෂක අමාත්‍යතුමා වශයෙන් අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් අනුමත කරන ලදී.

අහංගම පොලිස් ස්ථානය පවත්වාගෙන යන තෙමහල් ගොඩනැඟිල්ල අලුත්වැඩියා කිරීම
- ග්‍රාම නිලධාරි වසම් 35ක වෙසෙන ජනතාවකට සේවා සපයනු ලබන අහංගම පොලිස් ස්ථානය දැනට පවත්වා ගෙන යනු ලබන තෙමහල් ගොඩනැඟිල්ලේ අබලන් තත්ත්වය සහ දිගු කාලයක් අලුත්වැඩියා සිදු නොකිරීම හේතුවෙන් සේවා සැපයීමේදී දුෂ්කරතා මතු වී තිබේ. ඒ අනුව එම ගොඩනැඟිල්ලේ සිදු කළ යුතු අලුත්වැඩියා සහ වැඩිදියුණු කිරීම් සඳහා රුපියල් මිලියන 33.4ක මුදලක් වෙන් කරවාගැනීම පිණිස ආරක්ෂක අමාත්‍යතුමා වශයෙන් අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

'එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා' වැඩසටහන යටතේ සලසනු ලබන මූල්‍ය පහසුකම් තවදුරටත් පුළුල් කිරීම
- එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා වැඩසටහන යටතේ ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ණය යෝජනා ක්‍රමවල පවතින සහනදායී නියමයන් හා කොන්දේසි හේතුවෙන් මෙම ණය යෝජනා ක්‍රම සඳහා විශාල ඉල්ලුමක් පවතින බව නිරීක්ෂණය වී ඇත. දැනට මෙම වැඩසටහන යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ණය යෝජනා ක්‍රමවලට ආවරණය වී නොමැති සහනදායී නිවාස ණය අපේක්ෂා කරන විදේශ සේවා නියුක්තිකයින්, සාමාන්‍ය බස් රථ වෙනුවට නාගරික සුඛෝපභෝගී බස් රථ ධාවනයේ යෙදවීමට අපේක්ෂිත පෞද්ගලික බස් හිමියන්, වැඩිහිටි සුරැකුම් මධ්‍යස්ථාන ඉදි කිරීම හා වැඩිදියුණු කිරීමට බලාපොරොත්තු වන ආයෝජකයින් හා කුලී රථ සේවය වෙත යොමුවීමට කැමති ත්‍රී රෝද රථ හිමියන් වැනි පිරිස් ආවරණය වන පරිදි මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම පිණිස මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

බදු සහන ලබා දීම සඳහා 2002 අංක 14 දරන එකතු කළ අගය මත (සංශෝධිත) බදු පනත සංශෝධනය කිරීම
- ගුවන් යානා හා අමතර කොටස්, ඉරූ දැව, රෙදි ආනයනය සහ සහධිපත්‍ය නිවාස ඒකක විකිණීම ඇතුළු ඇතැම් භාණ්ඩ හා සේවා සඳහා එතෙක් පැවති එකතු කළ අගය මත වූ බදු නිදහස් කිරීම් 2018 අංක 25 දරන එකතු කළ අගය මත (සංශෝධිත) බදු පනත මඟින් ඉවත් කරන ලදී. එසේ වුවද එම ක්ෂේත්‍රවලට අදාළ පාර්ශ්වකරුවන් විසින් කර ඇති ඉල්ලීම් සලකා බලා, ගුවන් යානා සහ අමතර කොටස්, ඉරූ දැව, රෙදි ආනයනයේදී සහ දේශීයව නිෂ්පාපදනය කරනු ලබන සහල් නිවුඩුවලින් සකස් කරනු ලබන තෙල් මත ලබා දුන් බදු නිදහස් කිරීම් නැවත හඳුන්වා දීමටත්, රජයේ ආදායම ආරක්ෂා කිරීමේ අරමුණින් ඇතැම් භාණ්ඩ සඳහා අමාත්‍යවරයා විසින් තීරණය කරනු ලබන එකතු කළ අගය මත බදු අය කිරීමේ පදනම නියම කරනු ලැබීමටත් හැකිවනු පරිදි 2002 අංක 14 දරන එකතු කළ අගය මත වූ බදු පනත සංශෝධනය කිරීම පිණිස මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

1962 අංක 19 දරන ආදායම් සංරක්ෂණ පනත යටතේ ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද ගැසට් නිවේදන සඳහා පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය ලබාගැනීම
- 1962 අංක 19 දරන ආදායම් සංරක්ෂණ පනත යටතේ ආනයන තීරු ගාස්තු සංශෝධනය කරමින් නිකුත් කරනු ලබන ගැසට් නිවේදන පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කළ යුතු වේ. ඒ අනුව ආනයන තීරු ගාස්තු අය කිරීමේදී දේශීය කර්මාන්තකරුවන්ට සහන සැලසෙන පරිදි නව රේගු සංකේතාංක, උප බෙදුම් රේගු සංකේතාංක සහ බදු හඳුන්වා දීමටත්, අන්තර් ජාතික වෙළඳපොළේ ඉන්ධන මිල අඩුවීමට සාපේක්ෂව මෙරට ඉන්ධන මිල ගැළපීම සිදු කිරීම සඳහා පැට්‍රෝල් ආනයනය මත තීරු බදු සංශෝධන සිදු කිරීමටත් නිකුත් කර ඇති අංක 2079/32, 2092/8 සහ 2097/36 දරන ගැසට් නිවේදන අනුමැතිය සඳහා පාර්ලිමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කිරීම පිණිස මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

 

2018/2019 මහ කන්නය තුළ වී මිල දී ගැනීමේ වැඩසටහන
- 2018/2019 මහ කන්නයේ අස්වනු නෙලීමේ කටයුතු ආරම්භ වීමට නියමිතව ඇති අතර, වී සඳහා ස්ථාවර මිලක් පවත්වා ගෙන යාමට හා ගොවීන්ගේ වී සඳහා සාධාරණ මිලක් ලබා දීම පිණිස මෙම කන්නය තුළදී වී මිල දී ගැනීමේ වැඩසටහන දිස්ත්‍රික්ක 18ක් තුළ ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කරනු ලැබ ඇත. ඒ අනුව සම්බා වර්ගවල වී සඳහා කිලෝග්‍රෑමයකට රුපියල් 41/-ක හා නාඩු වර්ගයේ වී සඳහා කිලෝග්‍රෑමයකට රුපියල් 38/-ක සහතික මිලක් යටතේ වී මිල දී ගැනීමට නියමිතව ඇත. ඒ අනුව මෙවර මහ කන්නය සඳහා වී මිල දී ගැනීමේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වී අලෙවි මණ්ඩලයට අවශ්‍ය අරමුදල් සම්පාදනය කරගැනීමට අදාළව කෘෂිකර්ම, ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු, පශු සම්පත් සංවර්ධන, වාරිමාර්ග සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය පී.හැරිසන් මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

සේනා දළඹුවා (Fall Armyworm) හේතුවෙන් සිදුවන වගා හානි අනිවාර්ය වගා රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමය යටතේ ප්‍රතිපූර්ණය කිරීම
- මෑතක සිට ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන කෘෂිකාර්මික ප්‍රදේශවල සීඝ්‍රයෙන් ව්‍යාප්ත වන සේනා දළඹු උවදුර හේතුවෙන් ගොවීන්හට අනපේක්ෂිත ආර්ථිකමය පාඩුවක් දැරීමට සිදුව ඇත. වගා හානි සඳහා දැනට ක්‍රියාත්මක වන අනිවාර්ය රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමය යටතේ මෙවැනි පළිබෝධ වසංගත හේතුවෙන් සිදු වන හානි සඳහා රක්ෂණාවරණය නොලැබෙන අතර, අතිරේක ආවරණ යටතේ ගොවීන් විසින් සුළු වාරික මුදලක් ගෙවා එම ආවරණය ලබාගැනීම සිදු කළ යුතුව ඇත. එසේ වුවත් 2018/19 මහ කන්නය තුළ වගා කටයුතු ආරම්භ කර ඇති ගොවීන්ගෙන් වැඩි පිරිසක් මෙම අතිරේක ආවරණය ලබා ගෙන නොමැති බව නිරීක්ෂණය වී ඇත. එබැවින් සේනා දළඹුවා මඟින් සිදු වන හානිය අනිවාර්ය බෝග රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමය යටතේ හානිපූර්ණය කිරීමටත්, ඒ සඳහා අවශ්‍ය අතිරේක ප්‍රතිපාදන භාණ්ඩාගාරයෙන් ලබාගැනීමටත් කෘෂිකර්ම, ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු, පශු සම්පත් සංවර්ධන, වාරිමාර්ග සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය පී.හැරිසන් මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

 

අපනයනකරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා වන ක්‍රමවේදය සරල කිරීම
- අපනයනකරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා 1985 දී හඳුන්වා දෙන ලදුව ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය විසින් දැනට භාවිත කරන ක්‍රමවේදය යටතේ අවශ්‍ය ලියාපදිංචිය ලබාගැනීම සඳහා දීර්ඝ ක්‍රියාවලියක් අනුගමනය කළ යුතු වීමත්, විවිධ ආයතන 06ක් සමඟ සම්බන්ධ වී කටයුතු කිරීමට සිදු වීමත් හේතුවෙන් එම ලියාපදිංචිය සඳහා සති 01 සිට සති 03 දක්වා කාලයක් ගත වන බව නිරීක්ෂණය කර තිබේ. එසේම අපනයන කටයුතු සඳහා අවසර හෝ බලපත්‍ර අවශ්‍ය වන ව්‍යාපාරික ආයතනවලට ඉහත සඳහන් කාලයට අමතරව තවත් සති 02 සිට සති 04 දක්වා කාලයක් ගතවන බව අධ්‍යයන මඟින් පෙනී ගොස් තිබේ. මෙම ලියාපදිංචි ක්‍රමවේදය පහසුවෙන් සිදු කිරීම සඳහා දැනටමත් අපනයනකරුවන් පිළිබඳ සමාන දත්ත සහිත තොරතුරු පද්ධති පවත්වාගෙන යනු ලබන ශ්‍රී ලංකා රේගුව හා දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව වැනි ආයතන සමඟ එක්ව අපනයනකරුවන් පිළිබඳ තොරතුරු ලබාගැනීමේ ක්‍රමවේදයක් සැකසීමට ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය විසින් පියවර ගනු ලැබ තිබේ. ඒ අනුව දැනට අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය විසින් පවත්වා ගෙන යනු ලබන ලියාපදිංචි ක්‍රමවේදය අවලංගු කිරීම පිණිස සංවර්ධන උපායමාර්ග සහ ජාත්‍යන්තර වෙළඳ අමාත්‍ය මලික් සමරවික්‍රම මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

වාලච්චේන ජලසම්පාදන ව්‍යාපෘතියේ සිවිල්, යාන්ත්‍රික හා විදුලි වැඩ සඳහා යන්ත්‍ර හා සැලසුම් නිර්මාණ කොන්ත්‍රාත්තුව
- කෝරලේපත්තු, කෝරලේපත්තු බටහිර, කෝරලේපත්තු මධ්‍යම, කෝරලේපත්තු දකුණ, කෝරලේපත්තු උතුර සහ එරාවුර්පත්තු යන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ 06 ආවරණය වන පරිදි ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත වාලච්චේන ජලසම්පාදන ව්‍යාපෘතියේ සිවිල්, යාන්ත්‍රික හා විදුලි වැඩ සඳහා යන්ත්‍ර හා සැලසුම් නිර්මාණ කොන්ත්‍රාත්තුව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් පත් කරන ලද සාකච්ඡා සම්මුති කමිටුවේ නිර්දේශය පරිදි M/s. China Geo Engineering Company Limited සහ China National Aero Technology International Engineering Corporation එක්ව පිහිටුවාගත් බද්ධ ව්‍යාපාරය වෙත පිරිනැමීම පිණිස නගර සැලසුම්, ජල සම්පාදන සහ උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉංජිනේරු පීඨයේ යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු අධ්‍යයන අංශයේ මෝටර් රථ හා බල පද්ධති විද්‍යාගාරයක් ඉදි කිරීම
- දේශීය මෝටර් රථ කර්මාන්තයේ ඇති වන අවශ්‍යතාවන්ට පහසුකම් සැපයීම, නවීන අංග සම්පූර්ණ මෝටර් රථ විද්‍යාගාරයක් පිහිටුවීම, නූතන දැනුමෙන් සපිරි ඉංජිනේරුවරුන් බිහිකිරීම සහ මෝටර් රථ කර්මාන්තය හා අදාළ පාරිසරික ගැටලු ආශ්‍රිත පර්යේෂණ, සමීක්ෂණ හා සංවර්ධන ධාරිතාවයන් ඉටු කිරීම සඳහා මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉංජිනේරු පීඨයේ යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු අධ්‍යයන අංශයේ මෝටර් රථ හා බල පද්ධති (powertrain) විද්‍යාගාරයක් ඉදි කිරීමට යෝජනා වී ඇත. මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා මෘදු ණය යෝජනා ක්‍රමයක් ලෙස අරමුදල් සැපයීමට ඔස්ට්‍රියාවේ Raiffeisen Bank International AG ආයතනය එකඟතාවය පළ කරනු ලැබ ඇත. ඒ අනුව මෙම ක්ෂේත්‍රය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන එකම ඔස්ට්‍රියානු නිෂ්පාදක හා සැපයුම්කරු වන AVL List GmbH වෙතින් සවිස්තරාත්මක ව්‍යාපෘති වාර්තාවක් ලබාගැනීම පිණිස නගර සැලසුම්, ජල සම්පාදන සහ උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

ත්‍රිපෝෂ නිෂ්පාදනයට අවශ්‍ය බඩ ඉරිඟු මෙට්‍රික් ටොන් 12,000ක් සපයා ගැනීම සඳහා වන ප්‍රසම්පාදනය
- ත්‍රිපෝෂ නිෂ්පාදනයේ භාවිත කරනු ලබන ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍යයක් වන බඩ ඉරිඟු මෙට්‍රික් ටොන් 12,000ක් ශ්‍රී ලංකා ත්‍රිපෝෂ ලිමිටඩ් වෙත මිල දී ගැනීම සඳහා වන කොන්ත්‍රාත්තුව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් පත් කරන ලද ස්ථාවර ප්‍රසම්පාදන කමිටුවේ නිර්දේශය පරිදි රුපියල් මිලියන 670.8ක මුදලකට M/s KST Evergreen (Pvt) Ltd වෙත පිරිනැමීම පිණිස සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය (වෛද්‍ය) රාජිත සේනාරත්න මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

කළු ග‍ඟේ ගංවතුර වැළැක්වීම, ලවන ජලය මුසුවීම මැඬපැවැත්වීම සහ කළු ග‍ඟේ ජලය මඟින් හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයට පානීය ජලය සැපයීම පිණිස වන කළු ගඟ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය
- වර්ෂා කාලයේදී කළු ගඟ පිටාර ගැලීම නිසා රත්නපුර සහ කළුතර දිස්ත්‍රික්කවල ගංවතුර හේතුවෙන් සිදු වන හානි වළක්වා ගැනීම, කළු ග‍ඟ මෝයේ සිට කිලෝමීටර 18ක් පමණ දුරක් ගඟ තුළට ලවන ජලය ගලා ඒම හේතුවෙන් පානීය ජල සැපයුමට ලවන මුසුවීම මැඬපැවැත්වීම සහ කළු ග‍ඟේ අතු ගංඟාවක් වන කුඩා ඔය හැරවීම මඟින් හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයට පානීය ජලය ලබා දීම ප්‍රධාන අරමුණු කරගනිමින් රුපියල් බිලියන 123ක් පමණ ආයෝජනයක් සහිතව කළු ගඟ ආශ්‍රිතව සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ශක්‍යතා අධ්‍යනයක් සිදු කර තිබේ. මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා විදේශ මුදල් ආයෝජනය කර ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කළ හැකි ජාත්‍යන්තර ඉදි කිරීම් සමාගම්වලින් අභිලාෂය ප්‍රකාශ කිරීමේ යෝජනා ලබාගැනීමටත්, සුදුසු ඉදි කිරීම් සමාගම් මඟින් ව්‍යාපෘති යෝජනා කැඳවීමටත්, ඒවා ඇගයීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් පත් කරනු ලබන කමිටු පිහිටුවීමටත් කෘෂිකර්ම, ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු, පශු සම්පත් සංවර්ධන, වාරිමාර්ග සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය පී.හැරිසන් මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

 

නිදන්ගත වකුගඩු රෝගයෙන් පීඩාවට පත් ප්‍රදේශවල පිහිටි ආදර්ශ ගම්මාන සහ උදාකළ ජනාවාස වෙත පානීය ජලය සැපයීම
- නිදන්ගත වකුගඩු රෝගයෙන් පීඩාවට පත් දිස්ත්‍රික්කවල ආදර්ශ ගම්මාන සහ උදාකළ ජනාවාස වෙත පානීය ජලය සැපයීම සඳහා එම නිවාස වැඩසටහන් යටතේ වෙන් කරනු ලබන ප්‍රතිපාදන යොදා ගැනීම පිණිස මීට පෙර අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී අනුමැතිය ලබා දී තිබේ. ඒ යටතේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ ලුණුගම්වෙහෙර සහ තිස්සමහාරාම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයන්හි පිහිටුවා ඇති ආදර්ශ ගම්මාන 18ක පවුල් 703ක් සඳහා ද පානීය ජලය සැපයීමට හැකි වන පරිදි රුපියල් මිලියන 298ක ආයෝජනයක් සහිතව කිරිඳඔය ජල පිරිපහදු කිරීමේ යන්ත්‍රාගාරය වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාවට නැංවීම පිණිස නගර සැලසුම්, ජල සම්පාදන සහ උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මැතිතුමා සහ නිවාස, ඉදිකිරීම් සහ සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ ඒකාබද්ධ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

නවතම පුවත්

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.