• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

මාධ්‍ය නිවේදනය - 2020.11.03 - මෙරට 23 වන කොවිඩ් ආසාදිත මරණයට ආසන්නතම හේතුව පෙනහළු ආසාදනය බව සෞඛ්‍ය අංශ පෙන්වාදෙයි

ප් රවෘත්ති නිවේදනය 382 page 001

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.