• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව

රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතී.

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ. රාජ්‍ය සේවයේ වගවීම හා පාරදෘෂ්‍ය භාවය ස්ථාපනය කරමින් ද මාධ්‍යයේ අනන්‍යතාව හා ස්වාධීනත්වය සුරක්ෂිත වන පරිදි මාධ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ සුහදශීලී පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීමට අවශ්‍ය මෙහෙයවීම සිදුකිරීම ද රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ අපේක්ෂාවයි.

රටේ මහජනතාවට නිවැරදි තොරතුරු දැනගැනිමේ අයිතිය තහවුරු කිරීම, සමස්ත රජයේ තොරතුරු ජනමාධ්‍ය වෙත නිකුත් කිරීම, විශේෂ අවස්ථා පිළිබඳ ජනතාව දැනුම්වත් කිරීම, තොරතුරු වාර්තා කිරීම, දත්ත රැස්කිරීම හා ඒවා මහජනතාව වෙත බෙදා හැරීමේ යාන්ත්‍රණය ක්‍රියාවට නැංවීම, ප්‍රවෘත්තිමය හා තොරතුරු ලෙස වැදගත් වන වාර්තා, පුවත් හා වෙනත් දත්ත ඒකරාශී කර පවත්වාගෙන යාම හා සංරක්ෂණය කිරීම ද මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.

ජනමාධ්‍යවේදීන්ට අවශ්‍ය පුහුණුව, පහසුකම් හා ඉඩ ප්‍රස්ථාවන් සැපයීම, ඔවුන්ගේ වෘත්තීය මට්ටම නගාසිටුවීමට හා වෘත්තීය ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් කටයුතු කිරීම, රජයේ දත්ත විශ්ලේෂණය මෙන් ම තොරතුරු ඒකරාශී කරමින් ශ්‍රව්‍ය දෘෂ්‍ය හා ලේඛනමය සාධක මාධ්‍යවේදීන්ට පරිශීලනය සඳහා ලබාදීම ද මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යයන් අතර වේ.

info_dept.jpg

ඉතිහාසය

සෝල්බරි කොමිෂන් සභාවේ උපදෙස් හා නිර්දේශ අනුව 1948 ජූලි මස 31 වැනි දින කොළඹ ගාලු මුවදොර පිහිටි මහ ලේකම් කාර්යාලයේ දී රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව ස්ථාපිත කරන ලදී. මෙම දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රවෘත්ති අධිකාරී පී. නඩේසන් මහතා විසින් පාලනය කරන ලදී.

ආරම්භයේ දී රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රධාන අංශ තුනකින් සමන්විත විය.

  1. ප්‍රවෘත්ති සැපයීමේ අංශය
  2. රජයේ පොත්පත් අංශය
  3. ආණ්ඩුවේ චිත්‍රපට අංශය

මහලේකම් කාර්යාලයේ ස්ථාපිත කර තිබූ මේ දෙපාර්තමේන්තුව ජාවත්ත වාරිමාර්ග ගොඩනැගිල්ල, මොරටුව පොල්වත්තේ වෙලෝනා ගොඩනැගිල්ල, කොටුව ට්‍රාන්ස්වර්ක් මැදුර, ශ්‍රීමත් බාරොන් ජයතිලක මාවතේ අතපත්තු ගොඩනැගිල්ල යන ස්ථානයන් වෙත විවිධ අවස්ථාවලදී සංක්‍රමණය වීමෙන් අනතුරුව  වර්තමානයේ නාරාහේන්පිට, පොල්හේන්ගොඩ, කිරුළපන මාවතට ගෙන එන ලදී.

ආරම්භයේ සිට ම ඍජුවම ජනතාවට පුවත් සපයන මාධ්‍ය ආයතන සමග සම්බන්ධවන ප්‍රධාන රාජ්‍ය ආයනය බැවින් රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව ඉතා විශාල වගකීමක් සහ කාර්යභාරයක නිරත දෙපාර්තමේන්තුවකි.

දැක්ම

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධනය වෙනුවෙන් පුරෝගාමී මෙහෙවරක යෙදෙන වගකීමක් සහිත ස්වාධීන මාධ්‍ය සංස්කෘතියක් ආරක්ෂා කිරීම,  පවත්වාගෙන යාම හා මගපෙන්වීම

මෙහෙවර

නූතන ප්‍රවණතාවයන් සැලකිල්ලට ගනිමින් වඩාත් විශ්වසනීය මාධ්‍ය මෙහෙවරක් වෙනුවෙන් නිවැරදි තොරතුරු සහ රජයේ දැක්ම පුරවැසියා වෙත වඩාත් කාර්යක්ෂමව සම්ප්‍රේෂණය කිරිමේ ක්‍රමවේදයක් සැකසීම. ශ්‍රී ලාංකීය මාධ්‍ය ප්‍රභවයන්ගේ අනන්‍යතාව හා ස්වාධීනත්වය සුරක්ෂිතවන පරිදි සුහදශීලී මාධ්‍ය පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම, නිවැරදි තොරතුරු දැනගැනීමේ මහජන අයිතිය ආරක්ෂා කිරීම, මාධ්‍ය ක්ෂේත්‍රය හා මාධ්‍යවේදීන් නගා සිටුවීමට කටයුතු කිරීම තුළින් රටේ තිරසාර සංවර්ධනය උදෙසා උපරිම මාධ්‍ය දායකත්වයක් තහවුරු කිරීම

අරමුණු

ජාතික වශයෙන් වැදගත්වන්නා වූ හා රජයේ ප්‍රතිපත්ති, සැලසුම් හා සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ මහජනතාව දැනුම්වත් කිරීම


උසස් මාධ්‍ය සංස්කෘතියක් බිහිකිරීම


වැදගත් හා කාලීන සිදුවීම්, රජයේ තොරතුරු හා සිදුවීම් ශ්‍රව්‍ය, දෘෂ්‍ය හා මුද්‍රිත මාධ්‍යයන් යොදා ගනිමින් වාර්තාගත කිරීම හා ඒවා සංරක්ෂණය කිරීම


මාධ්‍ය ක්ෂේත්‍රයට අවශ්‍ය වන්නා වූ මානව හා භෞතික සම්පත් සංවර්ධනය කිරීම


මාධ්‍ය ක්ෂේත්‍රය හා මාධ්‍ය වේදීන්ට අවශ්‍ය පහසුකම් සැපයීම, පුහුණුව ලබා දීම හා අවශ්‍ය අවස්ථාවන්හි දී සුබසාධන කටයුතු සඳහා නායකත්වය දැරීම


ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.