• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

කැබිනට් තීරණ - 2019.08.13

කැබිනට් තීරණ - 2019.08.13

 

 68563526 2392368924209960 4820422236466839552 o 01

68268743 2392368880876631 872990353890738176 o 02

67982636 2392368887543297 5113586434824994816 o 03

68906356 2392368980876621 935060254884888576 o 04

68910117 2392369014209951 8757021038996357120 o 05

68239678 2392369047543281 8939792835406725120 o 06

68239678 2392369047543281 8939792835406725120 o 06

 

 

 

 

 

 

නවතම පුවත්

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.