• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

මාධ්‍ය නිවේදනය -2019.09.30 -තැපැල් ඡන්ද අයැදුම් පත්‍ර භාර ගැනීමේ අවසන් දිනය ඔක්තෝබර් 04 වෙනිදා මධ්‍යම රාත්‍රී 12 දක්වා දීර්ඝ කෙරේ

Media Release Closing date extend to Postal Vote page 001Media Release Closing date extend to Postal Vote page 002

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.