• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

මාධ්‍ය නිවේදනය - 2021.02.11 - විගමනික සේවකයින්ගේ නිරෝධායනයට ගොඩනැගිලි සැපයීමට කම්කරු ඇමතිගෙන් උපදෙස්

වි ගමණික සේවකයන්ගේ නිරෝධායනයට වහාම ගොඩනැගිලි සපයා ගන්න page 001

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.

world wesak conferace final logo