• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

මාධ්‍ය නිවේදනය - 2021.09.29 - ඒකාබද්ධ යාන්ත්‍රණයෙන් කොවිඩ් 19 රෝගීන්ට පහසුකම් රැසක්.කෙටි පණිවිඩ , ගිලන් රථ , වෛද්‍ය උපදෙස්

Press Release 998 page 001Press Release 998 page 002

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.