• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

මාධ්‍ය නිවේදනය - 2019.10.11- අ.පො.ස. සා/පෙළ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ වලට පෙනී සිටින ඉල්ලුම්කරුවන්ගේ ජාතික හැදුනුම්පත් පිළිබඳ විමසීම් කටයුතු සඳහා විශේෂ දුරකථන අංකයක් හඳුන්වා දෙයිDEPARTMENT FOR REGISTRATION OF PERSON page 001

ජනාධිපතිවරයා ‌‌තෝරා පත් කර ගැනීම පිළිබඳ ඡන්ද විමසිම- 2019

2019.11.16 දිනට පැවැත්වීමට නියමිත ජනාධිපතිවරණ ඡන්ද පත්‍රිකා රජයේ මුද්‍රණාලයාධිපති විසින් මැතිවරණ ‌කොමිෂන් සභාව ‌වෙත භාර දී ඇත.

ජනාධිපතිවරයා තෝරා පත් කර ගැනීම  පිළිබඳ ඡන්ද විමසීම - 2019

අපේක්ෂකයන් හා දේශපාලඥයින් සඳහා වූ ආචාර ධර්ම,මාධ්‍ය උපමාන

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.

world wesak conferace final logo