• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

2020.03.15 රට තුළ පවතින කොරෝනා වෛරස පැතිරීමේ අවදානම් තත්ත්වය හේතුවෙන් දේශීය වන්දනා ගමන්, සංචාර හා චාරිකා යාමෙන් වැළකී සිටින්න

Press Release 15.03.2020 1

2020 මාර්තු 16 වැනිදා රජයේ නිවාඩු දිනයක් බැවින් පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේ ඇප මුදල් භාර ගැනීම මාර්තු 16 වන දින සිදු නොකර බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව දන්වා සිටි

චීනයේ වුහාන්හි රැඳී සිටි ශ්‍රී ලාංකික සිසුන් පිරිස ආරක්ෂිතව මව් රටට රැගෙන ඒම රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකව ශ්‍රී ලංකාව ලබාගත් සුවිශේෂි ජයග්‍රහණයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.

world wesak conferace final logo