• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

ප්‍රවෘත්ති නිවේදනය - 2020.03.15- 11 වන කොරෝනා වෛරසය ආසාදිත රෝගියා තහවුරු වෙයි

11 වන කොරෝනා වෛරසය ආසාදිත රෝගියා තහවුරු වෙයි

 New Corona Person 1

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.