• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

දෙවැනි අදියර භාර දුන් නාමයෝජනා 1582න් 29ක් ප්‍රතික්ෂේප වෙයි

ballot boxපළාත් පාලන ඡන්ද විමසීමේ දෙවන අදියර යටතේ පක්ෂ සහ ස්වාධීන කණ්ඩායම් 1582ක් නාම යෝජනා පත්‍ර ලබාදී තිබෙන අතර ඉන් 29ක් ප්‍රතික්ෂේප වී තිබෙන බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සඳහන් කරයි.

ඒ අනුව පක්ෂ 1399ක් සහ ස්වාධීන කණ්ඩායම් 183ක් නාම  යෝජනා පත්‍ර භාර දී තිබෙන අතර ඉන් පක්ෂ නාම යෝජනා අතරින් පත්‍ර 20ක් සහ ස්වාධීන කණ්ඩායම් නාමයෝජනා පත්‍ර 09ක් මෙසේ ප්‍රතික්ෂේප වී තිබේ.

මෙහිදී පිළිගත් නාම යෝජනා පත්‍ර සංඛ්‍යාව 1553ක්  වේ.

එම සම්පූර්ණ විස්තරය පහත සඳහන් වේ.

මෙතනින් බලන්න

නවතම පුවත්

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.

world wesak conferace final logo