• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

රටේ සිදුවන වර්තමාන අපරාධ සහ පොලිසීයේ ක්‍රියා මාර්ගයන් පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීමේ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාව

Sri lanka police logoවිෂය - රටේ සිදුවන වර්තමාන අපරාධ සහ පොලිසීයේ ක්‍රියා මාර්ගයන් පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීමේ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාව

සහභාගීත්වය - නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා සහ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති ප්‍රියන්ත ජයකොඩි මහතා ඇතුළු ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් නිලධාරීන්

දිනය - 2017.03.03

වේලාව - ප.ව. 2.30

ස්ථානය - රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තු ශ්‍රවණාගාරය

 

නවතම පුවත්

කැබිනට් තීරණ - 2020.07.02

02 July 2020
කැබිනට් තීරණ - 2020.07.02

කැබිනට් තීරණ  දැනුම් දීමේ මාධ්‍ය හමුව - 2020.07.02

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.

world wesak conferace final logo