• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

healthවිෂය -  "ජීවිතයේ සැබෑ සතුට සොයා ගන්නට නව ඇරඹුමක්" සතුට සංතෘප්තියේ විද්‍යාව පිළිබඳ මාධ්‍ය සම්මන්ත‍්‍රණය

නවතම පුවත්

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.

world wesak conferace final logo